Publicerad Allmänna skrivelser/ Dokument
121110 Länsstyrelsen avslår ansökan hastighetsbegränsning
(beslutet finns hos ordf/sekr).
111219 Brev från länsstyrelsen ang ansökan allmän väg
111018 Bidragsmöjligheter
111018 Publikationer - pdf - att ladda ned från Trafikverket om enskilda vä'gar
111012 Info om samfälligheter mm från lantmäteriet
111012 Tonkm-metoden för beräkning av andelar/slitageersättning
111012 Om slitagersättning för fastigheter som nyttjar vägen
110326 Kommunens beslutsbrev 2011
110216 Kommunen protokoll nämnden 2011
2009 Kommunens protokoll 2009 med beslut att överlämna vägar