Datum Dokument - Endast för medlemmar - Kontakta styrelsen på info(at)sorvigge.se om du saknar lösenord
180311 Bilaga till årsmötesprotokoll: Debiteringslängd, justerad
180311 Årsmötesprotokoll 20180310
180212 Kallelse till årsmöte 180310 - alla handlingar här.
170327 Debiteringslängd. Uttaxeringen ska vara föreningen tillhanda senast 170430.
170327 Protokoll från årsmötet 170326 - närvarolistan fås på begäran. Budget - se kallelsehandlingar.
170327 Konstituering styrelsen 2017.
170303 Kallelse till årsmöte 170326 - alla handlingar här.
160323 Protokoll årsmötet 2016 - med bilaga 4-5, se även kallelsehandlingar eller kontakta ordf. för mer info/utskick.
160323 Protokoll årsmötet 2016, Bilaga 3 - omskrivna stadgar §2
160302 Kallelse till årsmöte 160320 - alla handlingar här
150329 Protokoll årsmötet 2015 - se även kallelsehandlingar eller kontakta ordf. för mer info/utskick.
150322 Konstituering styrelsen 2015
150224 Kallelse till årsmöte 150322 - alla handlingar här
140325 Signerat årsmötesprotokoll. Bilagor - se kallelsehandlingar eller kontakta ordf.
140325 Debiteringslängd 2014. Bilaga 8 till årsmötesprotokoll.
140222 Kallelse till årsmöte 140315 - alla handlingar här
130310 Konstituering styrelse 2013
130309 Protokoll och deb.längd från årsmötet - 2013-03-09
130219 Kallelse till årsmöte 130309 - alla handlingar här
130103 Nya stadgar gäller!
fr 1962 Gamla stadgar som gällde t o m 2012.
120521 Närvarolista stämman 2012-05-13
120521 Protokoll från ordinarie stämma 2012-05-13
120424 Samtliga handlingar till stämman maj 2012
111108 Protokoll Konstituering styrelsen 2011
111108 Stämmoprotokoll 111106 (OBS stor fil)
111026 Samtliga handlingar till stämman nov 2011