OBSERVERA

Ingående moms bokförs löpande under året av Sörviggevägens Samfällighetsförening.

Nettokostnad (externa utgifter-externa intäkter såsom bidrag) och ingående moms för räkenskapsåret fram till 31 dec redovisas av Samfälligheten till delägarna.

Informationen som läggs ut på denna sida kan användas som underlag för dina bokslutshändelser och deklaration.

För inkomståret 2017 gäller:

Näringsidkares avdrag, i det fall fastigheten ingår i verksamheten, utgör dess andel av samfällighetens nettokostnader för GA: 4 och dess andel av ingående moms.

 

Exkl moms uppgick totala nettokostnaderna 2017 för GA:4 till:

-852 kr (bidrag avdraget) - alltså ett överskott!

Ingående moms -821 kr (bidrag avdraget), även detta förstås ett överskott.


Klicka här - deklarationsupplysning för näringsidkare - info(at)sorvigge.se

Maila info@sorvigge.se för inloggning om du saknar det eller vill ha mer detaljer info om din fastighet. Ring 070-552 9337, Ove/ kassör.