Publicerad Dokument - Endast för medlemmar - Kontakta styrelsen på info(at)sorvigge.se om du saknar lösenord
161115 Stadgar fr 2013, reviderade 2016, för Sörviggevägens Samfällighetsförening
131003 Stadgar fr 2013- ej längre aktuella
130103 Ny förrättning har vunnit laga kraft - Beskrivning av GA här
130103 Ny förrättning har vunnit laga kraft - GA andelstal
130103 Ny förrättning har vunnit laga kraft - GA inventering - tonkm
130103 Ny förrättning har vunnit laga kraft - GA båtnadsområde karta
130103 Ny förrättning har vunnit laga kraft - GA normer beräkning andelstal
130103 Ny förrättning har vunnit laga kraft - protokoll
111012 Stadgar för Sörvigge Vägsamfällighet 1962 - gällde t o m år 2012
111012 Andelstal efter omprövningar 1973-2011 hos LM giltiga t o m dec 2012
111012 Tonkm-metoden för andelsberäkning, vägersättning
111012 Om slitagersättning för externa nyttjare av vägen