Sörviggevägens Samfällighetsförening

 

Sörviggevägen en solig dag

© Sörviggevägens Samfällighetsförening

 

Enskilda vägar kan vara privata eller öppna för allmän trafik

Sörviggevägen är ett exempel på en enskild väg, dvs drifthållaransvaret ligger på delägarna och i vårt fall hanteras ansvaret av Sörviggevägens Samfällighetsförening. Den är dessutom en väg som har rätt till statligt bidrag. Den har vägkategori A och trafikklass 2 enligt TRV. Gå in på Trafikverkets (TRV) hemsida om du vill kolla vad detta innebär.

Du kan här öppna publikationer (pdf-filer) från TRV om enskilda vägar.

För att få det bidrag som Sörviggevägen (GA:4) är berättigad till måste föreningen också hålla en viss standard på vägen och hålla den öppen för allmän trafik. Trafikverket gör därför besiktningar av enskilda vägar.

De enskilda skogsbilvägar som ansluter till Sörviggevägen är inte statsbidragsberättigade och det finns därmed inga krav från Trafikverket att hålla dessa vägar öppna. Dessa skogsbilvägar är då det man brukar kalla "privata vägar".

En allmän väg är en väg där kommunen eller Trafikverket är väghållare. En ansökan från Väghedens Samfällighetsförening till Länsstyrelsen om att Sörviggevägen ska bli allmän väg gick inte igenom.