Sörviggevägens Samfällighetsförening

 

Snöplogat

Sommar i Sörvigge

 

Välkommen till Sörviggevägen

Kommunens politiker beslutade för flera år sedan att lämna driftansvaret för 80-talet enskilda vägar till fastighetsägarna. Vad gäller Sörviggevägen bildades en Vägsamfällighet 1962 och en första förrättning gjordes 1973 som reglerade ansvaret för vägens byggande och underhåll. Efter nära 40 år med kommunal drift är alla fastighetsägare vägansvariga fr o m 111001. Från och med januari 2013 gäller en omprövad förrättning för alla våra vägar. Vi har nu ett bra system för väghållningen.

Det är en stor administrativ, organisatorisk och ekonomisk börda att hålla en enskild väg. Det är också ett stort samhälleligt ansvar: utryckning, skolbuss, post och sophämtning ska fungera. Vägen ska klara dessa behov likväl som timmertransporter och sommarstugebesök.

Föreningens webbsida erbjuder i första hand ett forum för information. Du som är nyfiken kan kolla vad som pågår och du som har nytta av vägen får chans att ta del av aktuella frågor.
__________________

Aktuellt

2019-03-04 Uppdaterad info om årsmöte samt deklarationsupplysning för 2019 finns under medlemsinfo.

2018-08/09 Arbete med att återställa slitlager kommer att genomföras efter semesterperioden.

2018-06 Förstärkningsarbeten av vägen efter en kraftiga vintern, bland annat iläggning av ny trumma.

2018-06 Dammbindning samt hyvling av vägen.

2018-03-26 Snödikning, det krävdes 2 vändor + isrivning.

2018-03-10 Årsmötet genomfördes. Protokoll under medlemsinfo.

2018-01-25 Vägen isriven efter plusgrader och regn.

2018-01-11 Rekord med snö och problem med vallar. Snövallning beställd o utförd av Svevia idag.

2017-11-08 Bättrad M-plats vid Svartåsvägen och borttaging av sten mm och återfyllning med kross för att åtgärda tjälbulor vid trumman efter kurvan ca 100 m från Palsjöbron.

2017-09-23 Förbättrad markering med reflexkäppar på bl a broarna (ideellt eget arbete)

2017-09-18 Slitlager utlagt på några M-platser och vägsträckor.

2017-09-14 Snökäppar uppsatta av Svevias entreprenör (utan reflex)

2017-09-05 Slåtter genomförd.

2017-07-10 Väjningspliktskyltar uppsatta vid bron enligt TRV.s krav.

2017-06-16 Vårbruk av Svevia med hyvling och saltning. Extra lass grus lades på bron inför detta.

2017-05-15 Tjälen ur vägen och tyngre trafik kan tillåtas igen.

2017-03-28 Snödikning.

2017-03-27 Årsmötesprotokollet justerat och klart.

2017-03-26 Årsmötet genomfördes på Bygdegården i Vigge.

2017-01-13 Deklarationsupplysning utskickad/tillgänglig för näringsidkare.

20/11 Föreningens förvaltningsansvar nu inskränkt till att bara gälla Sörviggevägen.
3/11 Slutbesiktning Palsjöbron (Trafikverket). Sista grusning.
2/11 Palsjöbron reparerad. Trafik åter tillåten.
13/10 Dikning klar på Sörviggevägen mellan Snårkullevägen och Vägheden.
21/9-> Förstärkningsarbeten med kross och slitlager klart på Sörviggevägen.
8/9 Vägtrumma vid Viggetjärn omlagd. Nu rinner inte längre vatten in från tjärnen till vägdiket.
5/9 Nytt positivt möte med kommunens vägansvarige och broansvarige ang. Palsjöbron.
25/8 TRV har beviljat större bidrag för upprustning Palsjöbron.
25/7 Slåtter genomförd på Sörviggevägen
1/6 Dammbindning/hyvling genomförd på Sörviggevägen.
25/5 Tjälen ur vägen och tyngre trafik kan passera.
31/3 Första steget i broförstärkningen över Palsjöån utförd. Notera att Riksförbundet Enskilda vägar driver frågan om ökade statliga bidrag för de som har broar att förvalta - artikel här!
21/3 Svag bro över Palsjöån enligt besiktning.
20/3 Årsmötet 2016. Alla handlingar utlagda under Medlemsinfo.
25/1 Två st vägtrummor under Sörviggevägen tinades.
2016-01-12 Deklarationsupplysning för näringsidkare tillgänglig.

11/9 Stor grusinsats slutförd på Sörviggevägen.
4/9 Dikning med grävare klar på Sörviggevägen. Klicka här för bilder.
31/8 Nya tilläggsskyltar och längre stolpe fixad. Nu får 4-tonsskylten bättre plats när denna behövs.
2015-06-08 Vårbruket på Sörviggevägen klart liksom grusning vid Palsjön.

5/10 2 dagars arbete med bl a stenborttagning Sörviggevägen. Se Medlemsinfo/senaste nytt.
22/9 Ansökan godkänd om extra bidrag från Trafikverket för borttagning av stora stenar i vägytan.
2014-03-15 Årsmötet 2014 genomfört. Protokoll utlagt 140325.

20131214 Svåra stormskador efter stormen Ivar.
2013-01-03 Ny lantmäteriförrättning registrerad. Nya andelar för samtliga vägar.