Sörvigge Vägsamfällighet

 

Tidig vinter 171202

 

Senaste information till dig som är medlem

Styrelsen skickar ut infobrev vid ett fåtal tillfällen. Håll dessutom utkik här där enstaka nyheter och notiser läggs ut.

2018-03-26 Snödikning, det krävdes 2 vändor + isrivning.

2018-03-10 Årsmöte - ny styrelse. Protokoll under medlemsinfo.

2018-01-25 Vägen isriven efter plusgrader och regn.

2018-01-15 Deklarationsupplysning tillgänglig.

2018-01-11 Rekord med snö och problem med vallar. Snövallning beställd o utförd av Svevia.

201711-> Snöröjning och sandning sker även i år genom Svevias entreprenör./p>

2017-11-08 Bättrad M-plats vid Svartåsvägen och borttaging av sten mm och återfyllning med kross vid tjälbulor efter kurvan efter Palsjöbron. Extra bidrag från TRV fås för detta.

2017-09-23 Förbättrad markering med reflexkäppar på bl a broarna och vissa kurvor (ideellt eget arbete)

2017-09-18 Slitlager utlagt på några M-platser och vägsträckor, bl a efter Gråssbergsvägen och mot av´farten till Jannesland. Extra bidrag från TRV för komplettering av förstärkta sträckor.

2017-09-14 Snökäppar uppsatta av Svevias entreprenör (utan reflex då snödikningen numera förstör käpparna).

2017-09-05 Slåtter genomförd. Det blev på sina håll tre slag - Även sly i ytterslänt togs bort i ovanligt stor omfattning.

2017-07-10 Väjningspliktskyltar uppsatta vid bron enligt TRV.s krav. Använd Svartåsvägen som mötesficka.Sakta ner i kurvan och kolla att ingen kommer från 305:an. Av hållfasthetsskäl ska vi inte mötas på bron även om bredden nu kan göra det möjligt.

2017-06-15 Vårbruk av Svevia efter att vi förstärkt på Palsjöbron med extra lass grus. Extra bidrag från TRV för kompletteringen.

2017-05-15 Tjälen ur vägen och tyngre trafik tillåts

2017-03-28 Snödikning utförd.

2017-03-27 Årsmötesprotokollet justerat och klart.

2017-03-26 Årsmötet genomfördes på Bygdegården i Vigge.

2017-01-13 Deklarationsupplysning tillgänglig

161120 Föreningens stadgar är ändrade av Lantmäteriet. Föreningen förvaltar inte längre skogsbilvägarna utan endast Sörviggevägen. Skogsbilvägarna har nu delägarförvaltning, men styrelsen har uppmanat skogsägarna att bilda en ny egen förening för dessa vägar.

161110 Snöplogning avtalad med Svevias entreprenör.

161103 Slutbesiktning Palsjöbron (Trafikverket). Grusning. Ojämnheter ska förhoppningsvis utjämnas vid vårbruket.

161102 Palsjöbron reparerad. Trafik åter tillåten. Se rapport med bilder i dokumentlistan.

161013 Dikning klar på Sörviggevägen mellan Snårkullevägen och Vägheden.

160921-> Förstärkningsarbeten med kross och slitlager klart på Sörviggevägen. Bl a på rakan och vid tjärnen.

160908 Vägtrumma vid Viggetjärn omlagd. Nu rinner inte längre vatten in från tjärnen till vägdiket.

160825 TRV har beviljat större bidrag för upprustning Palsjöbron. Svevia har lämnat förslag som godtagits av TRV.
160725 Slåtter genomförd på Sörviggevägen.
160623 Styrelsen mötte kommunrepresentanter för dialog om Palsjöbron.
160601 Dammbindning/hyvling genomförd på Sörviggevägen.
160525 Tjälen är ur vägen och tyngre trafik kan passera.
160321 Första steget i broförstärkningen utfört.
160323 Årsmötesprotokoll utlagt.
160321 Svag bro över Palsjöån enligt besiktning. Tät dialog med broexperter/Trafikverket/Svevia. Styrelsen söker bidrag från stat och kommun för att finansiera åtgärder. 20160320 Årsmötet genomfört.
20160125 Två st frusna trummor under Sörviggevägen tinades av Torpshammars Transport.
20151001 Extra bidrag som styrelsen sökt från Trafikverket har beviljats och möteplatserna har förstärkts/förbättrats med kross o grus. Stor manuell och ideell insats också!
20150911 7 st dubbelbilar med slitlager har förbättrat Sörviggevägen, särskilt bortre delen.
20150903-04 Dikning med grävare på Sörviggevägen. Läs mer i infobrev. Och klicka här för bilder från arbetet. 20150831 Nya tilläggsskyltar och längre stolpe fixad. Nu får 4-tonsskylten bättre plats när denna behövs.
20150816 Arbetsdag - stort arbete gjordes av 12 deltagare.
20150608 Vårbruket på Sörviggevägen o grusning vid Palsjön.

20141005 Sprängning/borttagning sten i Sörviggevägen. Läs och se bilder på vad som gjorts här!
20141002 Bidrag från Trafikverket för att ta bort några stenar.

20131201 Målat M-skyltarna
20130904 Trummor bytta/förstärkta, en ny nedlagd vid Snårkullev. Projekt vändzon vid Snårkullevägen klart.

20130103 LM har registrerat nya GA (3,4,5,6) och nya stadgar. All info finns under "Lantmäteriförrättningar".