Sörviggevägens Samfällighetsförening

 

Vägen går genom Höglunds gård.

Vägen går genom Höglunds gård. .
© Sörviggevägens Samfällighetsförening

 

Kontakta styrelsen

E-post: info@sorvigge.se - alla i styrelsen kan nås via denna adress

Ordförande: Micael Högbom, tele 070-3950292
Sekreterare: Peter Johansson, tele072-5178201
Kassör: Ove Hanné, tele070-552 93 37

Styrelsesuppleanter: Tommy Hedlund och Göran Höglund (Driftansvarig) 070-663 9988

Revisorer: Barbro Hegrelius Jonsson, suppleant Joakim Haga.


Övrigt:

Valberedning: Robert Högbom och Joakim Haga

Webmaster: Peter Johansson, tele072-517 82 01, e-post web@sorvigge.se

Adress: Sörviggevägens Samfällighetsförening,
c/o M Högbom,Uslandsv. 42, 86495 Stöde

Fakturaadress: Sörviggevägens Samfällighetsförening, c/o Ove Hanné, Bågevägen 83C, Lgh 1202, 85652 Sundsvall

Föreningens bankgiro 809-6737

Org nr: 717913-2464