Sörvigge Vägsamfällighet

 

passerar vackra Viggetjärn

 

Lantmäteriet (LM) har beslutat om delägande

Den första förrättningen gjordes 1962 i samband med byggandet av Sörviggevägen. Då bildades Sörvigge Vägsamfällighet.

Lagen som då låg till grund ("Lagen om enskilda vägar" från 1939) har dock ersatts av andra lagar som "Anläggningslagen" samt "Lagen om förvaltning av samfälligheter".

Ansvaret för vägens drift och underhåll regleras genom andelstal. Nya andelstal gäller från jan 2013 då en omprövning av delägandet gjorts av Lantmäteriet. Båtnadsområden, andelstal och annat ändrades för samtliga GA längs Sörviggevägen.Vi fick då också namnet: Sörviggevägens Samfällighetsförening.

T o m 2016 har föreningen haft ansvar för fyra vägar (olika GA), varav tre skogsbilvägar, men genom stadgeändring i nov 2016 omfattar förvaltningen endast huvudvägen, Sörviggevägen GA:4. Utbrytningen var inget problem då ekonomin hanterats separat för varje väg.

Enligt Anläggningslagen kan "slitageersättning" utkrävas om någon påverkar vägen mer än vad andelstalet anger som normalt slitage.

Läs också här om hur andelstal kan ändras!