Sörvigge Vägsamfällighet

 

Vägen sedd från Berntssons gård

 

Vad är ditt ansvar som medlem i föreningen?

Medlemskapet följer med fastigheten. Det är reglerat i en förrättning 20130103 där gemensamhetsanläggningarna Gålviken GA:3, 4, 5, 6 bildats. Sörviggevägens Samfällighetsförening ansvarade t o m 2016 för samtliga GA, men efter stadgeändring förvaltar föreningen endast Sörviggevägen, GA:4. Varje fastighet/medlem har andelstal som reglerar hur mycket man bidrar till löpande drift och underhåll. Som medlem har man ansvar för vägens skötsel och föreningen/medlemmarna kan bli skadeståndsskyldiga för skador på person eller egendom som orsakats av dåligt vägunderhåll.

Utöver att bidra till löpande drift, som föreningens stämma beslutar om, har varje enskild fastighetsägare ansvar att reparera eller återställa om man orsakar skador eller onormalt slitage.

Vi förvaltar gemensamhetsanläggningen Gålviken GA:4 , Sörviggevägen, som uppbär statsbidrag och därmed är öppen för allmän trafik.

Anslutande vägar: Vägheden förvaltas av en annan förening medan de privata skogsbilvägarna Gråssbergsvägen (GA:3), Snårkullevägen (GA:5), samt Svartåsvägen (GA:6) förvaltas gemensamt av de som äger dessa. De vägarna är inte öppna för allmän trafik.

Samfällighetens styrelse representerar medlemmarna och ska se till att allt förvaltas för allas bästa enligt årsmötesbeslut och enligt lag.

I menyn till vänster kan du finna mer information om andelstal, förrättning, årsmöten mm. Lösenord krävs fr o m 180311 på grund av nya datasäkerhetskrav för personuppgifter.

 

I tabellen ovan kan du finna en mängd
läsvärda allmänna dokument. För övrigt se menyn till vänster.