Sörvigge Vägsamfällighet

 

 

Skolbussen för närvarande av mindre modell

Årsmötet 111106 beslöt om uppsättande av varningsskylt för möten med skolbussen. Sedan 2015 är dock varningen borttagen då vägen nu endast trafikeras av mindre bussar.

För möten mellan större transpoter/timmerbilar har föreningen under 2012 med hjälp av särskilt statsbidrag anordnat 3 st längre/större mötesplatser..


Vägen sedd från Berntssons gård

Skylten är nedtagen sedanår 2015 då vägen nu bara trafikeras av mindre bussar.